Možnosti podpory Nadácie

Ak chcete podporiť vy nás, môžete tak urobiť nasledujucimi spôsobmi:

  1. prispieť finančným darom priamo na účet Nadácie
  2. poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb
  3. kúpou suveníru z nášho eshopu. Časť zo zisku z predaja ide priamo na účet Nadácie.
  4. účasťou na niektorej z našich pripravovaných akcií Nadácie