Kontaktné a platobné informácie

Číslo účtu

IBAN: SK 150 20 0000 000 1654 1542 57

Adresa

Nadácia Miroslava Šatana
Brezová 7
956 21 Jacovce

Tel.: +421 940 748 500
E-mail: info@mirosatan.sk

Registračné číslo: 203/Na-2002/672

IČO: 37867687
DIČ: 0037867687