Ako žiadať o príspevok z Nadácie Miroslava Šatana

Žiadatelia o finančnú podporu predkladajú svoje žiadosti priebežne počas roka prostredníctvom:

- on-line formulára, ktorý sa otvorí po kliknutí na tento odkaz

- v prípade, že nie je možné vyplniť on-line formulár, vyplňte žiadosť o príspevok (nájdete ju na tejto stránke v časti dokumenty na stiahnutie) a zašlite ju na e-mailovoú adresu info@mirosatan.sk alebo poštou na adresu ktoru nájdete v sekcii Kontakt.

Správna rada Nadácie Miroslava Šatana na základe predložených žiadostí, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predloženú žiadosť podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ju nepodporí.

Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.

Ku každej žiadosti fyzických osôb o poskytnutie príspevku z Nadácie Miroslava Šatana je potrebné poslať poštou vyplnený Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete nižšie.

Podporené žiadosti

Nadácia Miroslava Šatana zverejňuje informácie o podporených žiadostiach na svojej webovej stránke v sekcii Naše Deti.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o príspevok

Súhlas so spracovaním osobných údajov